Gwefan Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch

Am ein gwasanaethau

Rydym yn elusen gofrestredig newydd sy’n darparu gwasanaeth Hosbis yn y Cartref gan wirfoddolwr i'r gymuned leol yng Ngogledd Ceredigion (Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron).

Ein cenhadaeth yw: darparu cymorth ymarferol, cymdeithasol ac emosiynol i gleifion sy'n byw gyda salwch datblygedig, anwelladwy sy’n gwaethygu, a'u gofalwyr, yng nghysur eu cartrefi eu hunain.

Mae'r gwasanaeth yn ategu ac yn gweithio'n agos gyda'r Tîm Gofal Lliniarol Arbenigol, meddygon teulu, nyrsys ardal, a darparwyr iechyd, trydydd sector a gofal cymdeithasol proffesiynol sy'n darparu gofal lliniarol yn lleol.

Nid yw ein gwirfoddolwyr yn disodli nac yn cymryd drosodd y gofal a'r cymorth a ddarperir gan y gwasanaethau statudol, ac nid ydym yn darparu gofal nyrsio uniongyrchol.

Mae ein holl wirfoddolwyr wedi eu hyfforddi'n llawn ac wedi ei gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn ymweld â'r claf.

Rhoi

Digwyddiadau

Concert proceeds. W.

17/01/2019
Proceeds of a concert held recently at Llety Park …

A day at the TSB bank. W.

18/01/2019
Representatives of the charity were invited to spe…

TSB do it again. W.

18/01/2019
A Happy New Year message from Emlyn Mainwaring TSB…

HAHAV is 3 years old. W.

18/01/2019
HAHAV sitting volunteers have contributed over 5,0…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.