Gwefan Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch

Am ein gwasanaethau

Rydym yn elusen gofrestredig newydd sy’n darparu gwasanaeth Hosbis yn y Cartref gan wirfoddolwr i'r gymuned leol yng Ngogledd Ceredigion (Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron).

Ein cenhadaeth yw: darparu cymorth ymarferol, cymdeithasol ac emosiynol i gleifion sy'n byw gyda salwch datblygedig, anwelladwy sy’n gwaethygu, a'u gofalwyr, yng nghysur eu cartrefi eu hunain.

Mae'r gwasanaeth yn ategu ac yn gweithio'n agos gyda'r Tîm Gofal Lliniarol Arbenigol, meddygon teulu, nyrsys ardal, a darparwyr iechyd, trydydd sector a gofal cymdeithasol proffesiynol sy'n darparu gofal lliniarol yn lleol.

Nid yw ein gwirfoddolwyr yn disodli nac yn cymryd drosodd y gofal a'r cymorth a ddarperir gan y gwasanaethau statudol, ac nid ydym yn darparu gofal nyrsio uniongyrchol.

Mae ein holl wirfoddolwyr wedi eu hyfforddi'n llawn ac wedi ei gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn ymweld â'r claf.

Rhoi

Digwyddiadau

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.