Gwefan Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch

Am ein gwasanaethau

Rydym yn elusen gofrestredig newydd sy’n darparu gwasanaeth Hosbis yn y Cartref gan wirfoddolwr i'r gymuned leol yng Ngogledd Ceredigion (Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron).

Ein cenhadaeth yw: darparu cymorth ymarferol, cymdeithasol ac emosiynol i gleifion sy'n byw gyda salwch datblygedig, anwelladwy sy’n gwaethygu, a'u gofalwyr, yng nghysur eu cartrefi eu hunain.

Mae'r gwasanaeth yn ategu ac yn gweithio'n agos gyda'r Tîm Gofal Lliniarol Arbenigol, meddygon teulu, nyrsys ardal, a darparwyr iechyd, trydydd sector a gofal cymdeithasol proffesiynol sy'n darparu gofal lliniarol yn lleol.

Nid yw ein gwirfoddolwyr yn disodli nac yn cymryd drosodd y gofal a'r cymorth a ddarperir gan y gwasanaethau statudol, ac nid ydym yn darparu gofal nyrsio uniongyrchol.

Mae ein holl wirfoddolwyr wedi eu hyfforddi'n llawn ac wedi ei gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn ymweld â'r claf.

Rhoi

Digwyddiadau

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.