Amdanom ni

Digwyddiadau

Am ein gwasanaethau

Ar gyfer y claf

Bydd y gefnogaeth  a ddarperir gan wirfoddolwr yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn, ond gallant gynnwys:

  • Cyfle i gleifion gael rhywun i siarad ag ef/hi y tu allan i'r teulu
  • Mynd gyda’r claf i siopa neu i hoff leoliad.
  • Cyfeillgarwch
  • Siopa ar ran y claf
  • Rhoi gwybodaeth a chyfeirio
  • Garddio

Ar gyfer gofalwyr, teulu a ffrindiau

  • Gall ein gwirfoddolwyr gefnogi gofalwyr, teulu a ffrindiau mewn amryw ffyrdd a all gynnwys: 
  • Cynnig seibiant tra bod y gwirfoddolwr yn 'eistedd' gyda'r claf fel y gall gofalwyr   fynd allan i hel neges, gwneud gwaith tŷ neu gael hamdden i gael paned o de.
  • Cyfeillgarwch
  • Rhannu gwybodaeth a chyfeirio.

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.