Amdanom ni

Digwyddiadau

Gwirfoddolwyr Hosbis Yn y’r Cartref Aberystwyth a’r Cylch

Am ein gwasanaethau

Ar gyfer y claf

Bydd y gefnogaeth  a ddarperir gan wirfoddolwr yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn, ond gallant gynnwys:

  • Cyfle i gleifion gael rhywun i siarad ag ef/hi y tu allan i'r teulu
  • Mynd gyda’r claf i siopa neu i hoff leoliad.
  • Cyfeillgarwch
  • Siopa ar ran y claf
  • Rhoi gwybodaeth a chyfeirio
  • Garddio

Ar gyfer gofalwyr, teulu a ffrindiau

  • Gall ein gwirfoddolwyr gefnogi gofalwyr, teulu a ffrindiau mewn amryw ffyrdd a all gynnwys: 
  • Cynnig seibiant tra bod y gwirfoddolwr yn 'eistedd' gyda'r claf fel y gall gofalwyr   fynd allan i hel neges, gwneud gwaith tŷ neu gael hamdden i gael paned o de.
  • Cyfeillgarwch
  • Rhannu gwybodaeth a chyfeirio.

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.