Cysylltu

Digwyddiadau

Cysylltu

Sut i gyfeirio

Rhaid i bob cais am help gael ei wneud i’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr.  Gellir gwneud hyn yn ysgrifenedig neu ar lafar rhwng 10: 00 a 15: 00, Llun - Gwener.

Derbynnir atgyfeiriadau gan weithwyr proffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Os taw’r claf neu’r gofalwr sy’n ceisio cefnogaeth yna gofynnir am wybodaeth bellach oddi wrth Feddyg Teulu neu Nyrs Ardal y claf.

Cysylltir â phob darpar gleient newydd o fewn wythnos.

Trefnir ymweliad cychwynnol gan gydlynydd i asesu anghenion penodol y claf ac anghenion y gofalwyr/gofalwyr.  Yna dewisir gwirfoddolwr a’i gyflwyno i’r claf, ac yn ystod pob ymweliad bydd y gwirfoddolwr yn darparu'r gwasanaeth y cytunwyd arno.

Manylion cyswllt

1]  Rhif ffôn: 

   01970-612194

Os nad ydym ar gael pan fyddwch yn ffonio, mae'n bwysig eich bod yn gadael neges ar ein peiriant ateb, gan nodi eich enw a'ch manylion cyswllt.

2]  Cyfeiriad:

   14 Heol y Wig
   Aberystwyth
   Ceredigion
   SY23 2LJ.

3]  E-bost:

    hahavcord@aol.co.uk

 

Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl, a bydd eich ymholiad yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Rhif Elusen Gofrestredig 1160645

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.