Digwyddiadau

Gwirfoddolwyr Hosbis Yn y’r Cartref Aberystwyth a’r Cylch

Gwirfoddolwyr 

Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn y gwasanaeth. Daw ein gwirfoddolwyr o bob math o gefndir ac mae gennym wirfoddolwyr o ystod o wahanol oed hefyd. Maent yn gallu cyflawni nifer o rolau fel rhan o'r tîm Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref . Mae'r tîm yn cynnwys:

 • Eisteddwyr sy’n cyfathrebu’n uniongyrchol gyda chleifion, eu gofalwyr a'u teuluoedd yn y cartref lle mae’r claf yn byw.
 • Codwyr Arian sy’n cymryd rhan mewn nifer o wahanol weithgareddau drwy gydol y flwyddyn.
 • Gwirfoddolwyr sy’n cynorthwyo yn y siop yr elusen yn 10 Heol y Wig.
 • Gwirfoddolwyr Gweinyddol a TG sy’n cyflawni ystod o swyddogaethau angenrheidiol i gadw’r gwasanaeth bywiog hwn i weithio’n effeithiol.
 • Ar ôl mynegi diddordeb bydd pob gwirfoddolwr yn llenwi ffurflen gais ac yn cael ei wahodd i gyfweliad gyda rai o aelodau'r bwrdd. 
 • Bydd pob gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddiant cychwynnol ac os yn addas ar gyfer y rôl a ddewisir darperir hyfforddiant pellach, cefnogaeth a goruchwyliaeth. 

Disgwyliadau Gwirfoddolwr Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch

 • Mae gwirfoddolwyr yn dweud wrthym eu bod yn disgwyl:
 • cael eu trin ag urddas a pharch.
 • cymryd rhan mewn 'gwaith' ystyrlon ar ran y gymuned.
 • derbyn hyfforddiant priodol.
 • derbyn gwybodaeth amserol.
 • derbyn cefnogaeth.

Disgwyliadau'r elusen Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch

 • Mae’r elusen yn disgwyl i wirfoddolwyr  fod yn:
 • barchus.
 • ddibynadwy.
 • foesegol.

Ebost: hahavcord@aol.co.uk

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.