Diwrnod ym manc y TSB.

Date Published: 18. 01. 2019

Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gwener, 14 Rhagfyr yng nghangen TSB Aberystwyth fel rhan o'r Diwrnod Elusennau Lleol i roi cyfle i HAHAV godi ymwybyddiaeth ac arian. Mae parteriaeth rhwng HAHAV a TSB yn bodoli ers mis Hydref 2016, ac mae’r banc wedi rhoi mwy na £2,700 i'r elusen ers y dyddiad hynny.

 Yn y llun, o'r chwith mae: Catrin Jones ac Emlyn Mainwaring o’r TSB, Dr Alan Axford ac Anita Rogers o HAHAV, a Karen Dolan, rheolwr banc y TSB.

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.