"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

Date Published: 30. 08. 2017

MORLAN, ABERYSTWYTH 

Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni
Gareth Richards
y cogydd enwog o Lambed yn arddangos
ei gampau coginio a gosod blodau ar y thema 

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” 

Harvest Delights.jpg  

 Come and enjoy an afternoon in the company of
Gareth Richards
the renowned chef from Lampeter exhibiting his
culinary and flower arranging skills on the theme

"Harvest Delights" 

ar/on
Dydd Mercher 13 Medi am 2.30 o'r gloch
Wednesday 13 September at 2.30pm

Tocynnau £10 yr un - ar gael o Siop Hosbis yn y Cartre.
Tickets £10 each - at the Hospice Shop, Pier Street.

Holl elw tuag at  Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartre
All proceeds towards Hospice At Home Aberystwyth Volunteers
Mewn cydweithrediad a Grŵp Byw yn Dda/In co-operation with the Living Well Group

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.