Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

Date Published: 25. 03. 2019

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno â’r thîm HAHAV yng Ngheredigion.

15 awr yr wythnos ( (yn wreiddiol am 3 mis)

Dyddiad cau: Dydd Gwener Ebrill 3ydd 2019

Gellir derbyn disgrifiad llawn i o’r swydd ynghyd â ffurflen gais oddiwrth

Menna Manley H@H Coordinator, Tŷ Geraint, Bronglais Hospital.

01970 635790 – ebost: mennam@severnhospice.org.uk

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.