Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

Date Published: 03. 04. 2018

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau o £ 3,468.10 i achosion da lleol.

Yn y llun mae Dai Thomas, Doreen Williams, Iris Richards ac Ann Davies yn cyflwyno siec am £1,000 i Dr Alan Axford o HAHAV (Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth); £1,468.10 i Kath Lewis a Penri James o Gynghrair  Cyfeillion Cartref Tregerddan, Bow Street, gydag Elaine Evans, swyddog mewn gofal Cartref Tregerddan; a £ 1,000 i Feiciau Gwaed Cymru.

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.