Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

Date Published: 03. 04. 2018

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau o £ 3,468.10 i achosion da lleol.

Yn y llun mae Dai Thomas, Doreen Williams, Iris Richards ac Ann Davies yn cyflwyno siec am £1,000 i Dr Alan Axford o HAHAV (Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth); £1,468.10 i Kath Lewis a Penri James o Gynghrair  Cyfeillion Cartref Tregerddan, Bow Street, gydag Elaine Evans, swyddog mewn gofal Cartref Tregerddan; a £ 1,000 i Feiciau Gwaed Cymru.

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.