Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

Date Published: 03. 04. 2018

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau o £ 3,468.10 i achosion da lleol.

Yn y llun mae Dai Thomas, Doreen Williams, Iris Richards ac Ann Davies yn cyflwyno siec am £1,000 i Dr Alan Axford o HAHAV (Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth); £1,468.10 i Kath Lewis a Penri James o Gynghrair  Cyfeillion Cartref Tregerddan, Bow Street, gydag Elaine Evans, swyddog mewn gofal Cartref Tregerddan; a £ 1,000 i Feiciau Gwaed Cymru.

Concert proceeds. W.

17/01/2019
Proceeds of a concert held recently at Llety Park …

A day at the TSB bank. W.

18/01/2019
Representatives of the charity were invited to spe…

TSB do it again. W.

18/01/2019
A Happy New Year message from Emlyn Mainwaring TSB…

HAHAV is 3 years old. W.

18/01/2019
HAHAV sitting volunteers have contributed over 5,0…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.