Blwyddyn gyntaf HAHAV.

Date Published: 20. 01. 2016

Dyddiad cyhoeddi: 20.01.2016 

Wrth fwrw golwg yn ôl dros flwyddyn gyntaf HAHAV, dywedodd y Cadeirydd, Dr Alan Axford, 'Yr ydym wedi cael cefnogaeth wych gan y gymuned leol.  Mae pobl wedi rhoi yn hael o'u hamser, cyfraniadau sylweddol i'r siop, celf ac, wrth gwrs, adnoddau ariannol.' 

Ychwanegodd, ‘Hoffem ddiolch yn arbennig i Glwb Rotari Aberystwyth, Cynghrair Cyfeillion Bronglais a Chlwb Busnes Aberystwyth am eu hymrwymiad i HAHAV.  Mae’r Clwb Rotari nid yn unig wedi darparu gwirfoddolwyr i gefnogi'r elusen ond, am y ddwy flynedd ddiwethaf, mae arian wedi cael ei godi trwy gasgliadau cyhoeddus Nadolig y Clwb er budd HAHAV.  Ar hyn o bryd, mae'r Clwb Rotari yn gwneud cais am grantiau arian cyfatebol i gynyddu’r cyfraniad a wna i HAHAV. '

â
0226
ê
0234
î
0238
ô
0244
û
0251
ŷ
0375
ŵ
0373

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.