Blwyddyn Newydd Dda!

Date Published: 01. 01. 2016

Dymunwn Flwyddyn Newydd Dda i'n cleientiaid, gwirfoddolwyr a chyfeillion oll.

Yn 2015, daeth HAHAV yn elusen gofrestredig, dechreuwyd codi arian, hyfforddwyd gwirfoddolwyr, agorwyd siop, cynhaliwyd gwefan a dechreuodd i roi gofal seibiant i bobl Gogledd Ceredigion.  Roedd yn ddechreuad bach, ond yn gam pwysig, 

Yn awr, yn 2016, rydym yn bwriadu ehangu ein gweithgareddau ac yn dod yn fwy o wasanaeth i'r rheiny sydd angen gofal diwedd bywyd.  Ymunwch â ni!

Concert proceeds. W.

17/01/2019
Proceeds of a concert held recently at Llety Park …

A day at the TSB bank. W.

18/01/2019
Representatives of the charity were invited to spe…

TSB do it again. W.

18/01/2019
A Happy New Year message from Emlyn Mainwaring TSB…

HAHAV is 3 years old. W.

18/01/2019
HAHAV sitting volunteers have contributed over 5,0…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.