Blwyddyn Newydd Dda!

Date Published: 01. 01. 2016

Dymunwn Flwyddyn Newydd Dda i'n cleientiaid, gwirfoddolwyr a chyfeillion oll.

Yn 2015, daeth HAHAV yn elusen gofrestredig, dechreuwyd codi arian, hyfforddwyd gwirfoddolwyr, agorwyd siop, cynhaliwyd gwefan a dechreuodd i roi gofal seibiant i bobl Gogledd Ceredigion.  Roedd yn ddechreuad bach, ond yn gam pwysig, 

Yn awr, yn 2016, rydym yn bwriadu ehangu ein gweithgareddau ac yn dod yn fwy o wasanaeth i'r rheiny sydd angen gofal diwedd bywyd.  Ymunwch â ni!

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.