Blwyddyn Newydd Dda!

Date Published: 01. 01. 2016

Dymunwn Flwyddyn Newydd Dda i'n cleientiaid, gwirfoddolwyr a chyfeillion oll.

Yn 2015, daeth HAHAV yn elusen gofrestredig, dechreuwyd codi arian, hyfforddwyd gwirfoddolwyr, agorwyd siop, cynhaliwyd gwefan a dechreuodd i roi gofal seibiant i bobl Gogledd Ceredigion.  Roedd yn ddechreuad bach, ond yn gam pwysig, 

Yn awr, yn 2016, rydym yn bwriadu ehangu ein gweithgareddau ac yn dod yn fwy o wasanaeth i'r rheiny sydd angen gofal diwedd bywyd.  Ymunwch â ni!

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.