Carwyn Jones

Date Published: 01. 11. 2015

Yn ystod Amser Cwestiynau Carwyn Jones yn y Cynulliad ddoe, (Tachwedd 1af), trafodwyd HAHAV pan soniodd William Powell AC am y gwaith da a wnaed gan yr Hosbis, a’r gwasanaeth a ddarparwyd. Roedd hefyd yn canmol y cynnydd a wnaed mewn amser byr.

Fe ddywedodd y dylai Carwyn Jones ymweld â’r elusen a’r ymateb oedd “Fe ymwelaf os derbyniaf wahoddiad drwy’r sianeli cywir.”

Concert proceeds. W.

17/01/2019
Proceeds of a concert held recently at Llety Park …

A day at the TSB bank. W.

18/01/2019
Representatives of the charity were invited to spe…

TSB do it again. W.

18/01/2019
A Happy New Year message from Emlyn Mainwaring TSB…

HAHAV is 3 years old. W.

18/01/2019
HAHAV sitting volunteers have contributed over 5,0…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.