Carwyn Jones

Date Published: 01. 11. 2015

Yn ystod Amser Cwestiynau Carwyn Jones yn y Cynulliad ddoe, (Tachwedd 1af), trafodwyd HAHAV pan soniodd William Powell AC am y gwaith da a wnaed gan yr Hosbis, a’r gwasanaeth a ddarparwyd. Roedd hefyd yn canmol y cynnydd a wnaed mewn amser byr.

Fe ddywedodd y dylai Carwyn Jones ymweld â’r elusen a’r ymateb oedd “Fe ymwelaf os derbyniaf wahoddiad drwy’r sianeli cywir.”

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.