Glocsio am HAHAV

Date Published: 27. 10. 2015

DSCF3559.JPG.jpg

Roedd Dyfri a Heddwyn yn awyddus iawn, ac yn gyffrous, i ddefnyddio eu talent newydd o glocsio i godi arian i’w elusen ddewisiedig HAVAV. Mi gasglon nhw cyfanswm o £113, drwy ddawnsio yn bennaf i Glwb Rotary Aberystwyth yn un o’u ciniawau (£73) a hefyd drwy berfformio, pryd bynnag roedd cyfle, i aelodau o’r teulu a ffrindiau. Diolch yn fawr i bawb am eu rhoddion caredig iawn.

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.