Glocsio am HAHAV

Date Published: 27. 10. 2015

DSCF3559.JPG.jpg

Roedd Dyfri a Heddwyn yn awyddus iawn, ac yn gyffrous, i ddefnyddio eu talent newydd o glocsio i godi arian i’w elusen ddewisiedig HAVAV. Mi gasglon nhw cyfanswm o £113, drwy ddawnsio yn bennaf i Glwb Rotary Aberystwyth yn un o’u ciniawau (£73) a hefyd drwy berfformio, pryd bynnag roedd cyfle, i aelodau o’r teulu a ffrindiau. Diolch yn fawr i bawb am eu rhoddion caredig iawn.

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.