LLONGYFARCHIADAU John Harries

Date Published: 27. 10. 2015

Fe gyrhaeddon ni Libourne neithiwr ar ôl seiclo 621 o filltiroedd (1000 km), a chael derbyniad gwresog iawn gan Gill a Sue (gwraig Jonathan), a’n ffrindiau Ffrengig, Claude ac Alison.  Er i ni gael rhai diwrnodau digon anodd, yn enwedig pan oedd un diwrnod 70-milltir yn dilyn y llall, bu’n brofiad arbennig ac yn dipyn o hwyl!  Er ein syndod nid oedd y tywydd yn Ffrainc yn braf iawn o ystyried ei bod yn fis Mai.  Mae’n grêt gweld bod y swm a gasglwyd nawr yn £1,500+, roedd felly yn werth yr ymdrech. ôl

johnharriesBike.JPG

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.