LLONGYFARCHIADAU John Harries

Date Published: 27. 10. 2015

Fe gyrhaeddon ni Libourne neithiwr ar ôl seiclo 621 o filltiroedd (1000 km), a chael derbyniad gwresog iawn gan Gill a Sue (gwraig Jonathan), a’n ffrindiau Ffrengig, Claude ac Alison.  Er i ni gael rhai diwrnodau digon anodd, yn enwedig pan oedd un diwrnod 70-milltir yn dilyn y llall, bu’n brofiad arbennig ac yn dipyn o hwyl!  Er ein syndod nid oedd y tywydd yn Ffrainc yn braf iawn o ystyried ei bod yn fis Mai.  Mae’n grêt gweld bod y swm a gasglwyd nawr yn £1,500+, roedd felly yn werth yr ymdrech. ôl

johnharriesBike.JPG

Concert proceeds. W.

17/01/2019
Proceeds of a concert held recently at Llety Park …

A day at the TSB bank. W.

18/01/2019
Representatives of the charity were invited to spe…

TSB do it again. W.

18/01/2019
A Happy New Year message from Emlyn Mainwaring TSB…

HAHAV is 3 years old. W.

18/01/2019
HAHAV sitting volunteers have contributed over 5,0…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.