LLONGYFARCHIADAU John Harries

Date Published: 27. 10. 2015

Fe gyrhaeddon ni Libourne neithiwr ar ôl seiclo 621 o filltiroedd (1000 km), a chael derbyniad gwresog iawn gan Gill a Sue (gwraig Jonathan), a’n ffrindiau Ffrengig, Claude ac Alison.  Er i ni gael rhai diwrnodau digon anodd, yn enwedig pan oedd un diwrnod 70-milltir yn dilyn y llall, bu’n brofiad arbennig ac yn dipyn o hwyl!  Er ein syndod nid oedd y tywydd yn Ffrainc yn braf iawn o ystyried ei bod yn fis Mai.  Mae’n grêt gweld bod y swm a gasglwyd nawr yn £1,500+, roedd felly yn werth yr ymdrech. ôl

johnharriesBike.JPG

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.