Congratulations Kristy Dahill

Date Published: 11. 07. 2015

Llongyfarchiadau a diolch yn fawr! - On July 11th 2015 I completed my first OCR (Obstacle Course Race) for HAHAV. On the day, I ran, crawled and scrambled just under 9 miles, including over 5 muddy lake swims and 20 obstacles that featured barbed wire, a lot of mud, heavy logs and 12 foot wall.  The amount currently raised for HAHAv is £190

Obstablecourse.JPG

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.