Gwasanaeth Cadw Cwmni HAHAV yn ehangu.

Date Published: 29. 02. 2016

Dyddiad Cyhoeddi: 29:02:2016

Bellach mae gan HAHAV 24 o wirfoddolwyr sydd wedi derbyn yr hyfforddiant priodol ar gyfer cynnig gwasanaeth Cadw Cwmni i’n cleientiaid.  Ar hyn o bryd mae 12 o’r menywod a’r dynion hyn yn ymweld â 10 claf.

Ers cychwyn y gwasanaeth yng nghanol Medi, mae wedi tyfu fis ar ôl mis.  Er enghraifft, yn Ionawr, treuliwyd 30 awr yn cadw cwmni ac 20 awr yn cerdded cŵn.  Yna, yn ystod Ionawr a Chwefror cafwyd 13 cleient newydd.  Mae darparu gwasanaeth ar gyfer rhai o’r rhain yn dal ar y gweill.  Mae cleifion yn cael eu cyfeirio drwy’r nyrsys cymunedol, nyrs arbenigol a seicotherapydd mewn gofal lliniarol.

Nododd Anne Blevins, cydlynydd gwirfoddolwyr HAHAV: ‘Rwy bob amser yn edrych i gael mwy o wirfoddolwyr ar gyfer y gwasanaeth cadw cwmni, yn enwedig felly gan ein bod yn gobeithio ymledu’r gwaith i dde’r sir.’

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.