Gwefan HAHAV yn mynd yn fyw.

Date Published: 19. 12. 2015

Ar ddydd Iau 17 Rhagfyr fe aeth gwefan HAHAV yn fyw.  Mae angen gwefan ar bob elusen er mwyn dweud wrth y byd am y gwaith a wneir – a bellach mae gan HAHAV yr union beth!

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu i’r wefan hyd yma.  A diolch arbennig i’r tîm y InSynch a adeiladodd y wefan ac sydd bellach yn ei chynnal ar ein rhan.

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.