Gwefan HAHAV yn mynd yn fyw.

Date Published: 19. 12. 2015

Ar ddydd Iau 17 Rhagfyr fe aeth gwefan HAHAV yn fyw.  Mae angen gwefan ar bob elusen er mwyn dweud wrth y byd am y gwaith a wneir – a bellach mae gan HAHAV yr union beth!

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu i’r wefan hyd yma.  A diolch arbennig i’r tîm y InSynch a adeiladodd y wefan ac sydd bellach yn ei chynnal ar ein rhan.

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.