Mae HAHAV yn 3 mlwydd oed.

Date Published: 18. 01. 2019

3217_1226_DPJ201218HahavShopAberystwyth521 (1).jpg

Yn y llun yn dathlu trydydd pen-blwydd HAHAV mae Anita Rogers, Orian Hopkins, Jan Jones, y cadeirydd Dr Alan Axford, Jean Turnpenney a Cherry Leishman. 

Dros y tair blynedd diwethaf, mae gwirfoddolwyr wedi cyfrannu dros 5,000 o oriau yn cynnwys 1,600 o ymweliadau gan ddarparu amrywiaeth o help – o gadw cwmni i gerdded cŵn.

Beth sy'n ysgogi pobl i roi mor hael o'u hamser, ac egni?  Dyma beth a ddywedodd un gwirfoddolwr, 'Pan fydd y perthynas agosaf yn dweud diolch mewn awr o angen, mae'n cyffwrdd fy nghalon.'  Dyma un o lawer o sylwadau gan y rhai y maent wedi eu helpu, 'Hoffwn ddiolch yn fawr i HAHAV ar ran fy Mam a’n Nhad.  Nid oedd unrhyw beth yn ormod o drafferth ... Bu farw Mam yn heddychlon gartref.'

Yr un mor hael â’u hamser yw'r gwirfoddolwyr sydd wedi rhoi mwy na 18,000 o oriau dros y tair blynedd diwethaf i redeg siop elusen lwyddiannus HAHAV yn Stryd y Wig.  Mae eu hamser, eu sylw a'u hymrwymiad wedi darparu HAHAV gydag un o'i ffynonellau cyllid pwysicaf.

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.