Parti Nos Calan yn Codi £1,000.

Date Published: 16. 02. 2016

Dyddiad Cyhoeddi: 16.02.2016 

Yn gynnar ym mis Chwefror cyflwynwyd siec am £1,000 i HAHAV gan Llinos James, perchennog Gwesty'r Castell yn Aberystwyth.  Codwyd yr  arian drwy gynnal gig Nos Calan yn y Gwesty gyda’r Old Town Blues Band a Johnnie Sinatra, yn ogystal â disgo a raffl. 

Roedd y gwobrau raffl yn cynnwys noson yng Ngwesty'r Castell, pryd o fwyd i ddau yng Ngwesty'r Belle Vue, Aberystwyth, a thaleb i’w defnyddio yn siop y cigydd Rob Rattray, Aberystwyth. 

Mae HAHAV yn ddiolchgar iawn am haelioni lleol o'r fath.

 

Yn y llun, o'r chwith gwelir: Dennis Griffiths o Siop Gigydd Rob Rattray; Shon Morgans, Rheolwr/Perchennog Gwesty’r Belle Vue; Gerallt Davies o HAHAV a Llinos James, Perchennog Gwesty'r Castell.

 

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.