Rhodd Artist i HAHAV.

Date Published: 19. 01. 2016

Dyddiad cyhoeddi: 19.01.2016 

Yn y cyfnod cyn y Nadolig, cynhaliwyd arddangosfa o waith yr artist Kim Whitby yn Lloyd Motors, Aberaeron.  Yn garedig iawn rhoddodd un o'i phaentiadau yn wobr raffl.  Cododd hyn £300 tuag at waith HAHAV. 

Mae Kim yn byw yn Lee-on-the-Solent, ond mae ganddi gysylltiadau teuluol ag Aberaeron ac roedd wedi darllen am HAHAV yn y Cambrian News.  Mae'n awyddus iawn i ni ehangu ein gwasanaeth i'r gymuned yn Aberaeron.

 Whitby.jpg

O'r chwith, Llinos Lloyd, un o gyfarwyddwyr Lloyd Motors Aberaeron, Dr Alan Axford, cadeirydd HAHAV a Kim Whitby, yr artist yn cyflwyno  un o'i pheintiadau.

 

Concert proceeds. W.

17/01/2019
Proceeds of a concert held recently at Llety Park …

A day at the TSB bank. W.

18/01/2019
Representatives of the charity were invited to spe…

TSB do it again. W.

18/01/2019
A Happy New Year message from Emlyn Mainwaring TSB…

HAHAV is 3 years old. W.

18/01/2019
HAHAV sitting volunteers have contributed over 5,0…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.