Rhodd Artist i HAHAV.

Date Published: 19. 01. 2016

Dyddiad cyhoeddi: 19.01.2016 

Yn y cyfnod cyn y Nadolig, cynhaliwyd arddangosfa o waith yr artist Kim Whitby yn Lloyd Motors, Aberaeron.  Yn garedig iawn rhoddodd un o'i phaentiadau yn wobr raffl.  Cododd hyn £300 tuag at waith HAHAV. 

Mae Kim yn byw yn Lee-on-the-Solent, ond mae ganddi gysylltiadau teuluol ag Aberaeron ac roedd wedi darllen am HAHAV yn y Cambrian News.  Mae'n awyddus iawn i ni ehangu ein gwasanaeth i'r gymuned yn Aberaeron.

 Whitby.jpg

O'r chwith, Llinos Lloyd, un o gyfarwyddwyr Lloyd Motors Aberaeron, Dr Alan Axford, cadeirydd HAHAV a Kim Whitby, yr artist yn cyflwyno  un o'i pheintiadau.

 

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.