Rhodd Artist i HAHAV.

Date Published: 19. 01. 2016

Dyddiad cyhoeddi: 19.01.2016 

Yn y cyfnod cyn y Nadolig, cynhaliwyd arddangosfa o waith yr artist Kim Whitby yn Lloyd Motors, Aberaeron.  Yn garedig iawn rhoddodd un o'i phaentiadau yn wobr raffl.  Cododd hyn £300 tuag at waith HAHAV. 

Mae Kim yn byw yn Lee-on-the-Solent, ond mae ganddi gysylltiadau teuluol ag Aberaeron ac roedd wedi darllen am HAHAV yn y Cambrian News.  Mae'n awyddus iawn i ni ehangu ein gwasanaeth i'r gymuned yn Aberaeron.

 Whitby.jpg

O'r chwith, Llinos Lloyd, un o gyfarwyddwyr Lloyd Motors Aberaeron, Dr Alan Axford, cadeirydd HAHAV a Kim Whitby, yr artist yn cyflwyno  un o'i pheintiadau.

 

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.