Mae TSB wedi bod wrthi eto - diolch yn fawr!

Date Published: 18. 01. 2019

49690779_2474689996091376_6692535190155165696_n (2).jpg

Neges Blwyddyn Newydd Dda gan Emlyn Mainwaring, TSB Aberystwyth ... Codwyd £414.07 i HAHAV yn sgil ein igwyddiad codi arian dros gyfnod y Nadolig.

Dyma un o'n enillwyr - Gavin Hughes-Evans gyda'i ddau blentyn, Emilie a Daisie. Basged o nwyddau oedd y wobr. Hefyd yn y llun mae Karen Dolan (Rheolwr Cangen), Rhydian Evans a Charlotte Bramall.  

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.