Dau ddiwrnod pwysig i'ch dyddiadur.

Date Published: 14. 03. 2016

Dyddiad Cyhoeddi: 14.03.2016

Ar nos Wener 8 Gorffennaf, bydd Siop Elusen Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a'r Cylch.  yn cynnal SIOE FFASIWN gan ddefnyddio stoc o'r siop yng Ngwesty'r Conrah, Aberystwyth.  Gan ddechrau am 7.30 yh. Tocynnau yn £10 i gynnwys gwydred o win a chaws. Eisoes mae rhai modelau wedi gwirfoddoli i arddangos y dewisiadau rhagorol a roddwyd o'r neilltu.  Dewch draw gyda'ch ffrindiau ar gyfer y noson arbennig hon.

Rhys Meirion, Aled Wyn Davies (o'r Tri Tenor) Shân Cothi a Bois y Gilfach yn cynnal CYNGERDD MAWREDDOG yng Nghapel Bethel, Aberystwyth ar nos Sadwrn 17 Medi am 7.30 o'r gloch.  Tocynnau yn £10 yr un.  Holl elw'r noson er budd Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a'r Cylch.  Rhagor o fanylion i ddod maes o law.

Concert proceeds. W.

17/01/2019
Proceeds of a concert held recently at Llety Park …

A day at the TSB bank. W.

18/01/2019
Representatives of the charity were invited to spe…

TSB do it again. W.

18/01/2019
A Happy New Year message from Emlyn Mainwaring TSB…

HAHAV is 3 years old. W.

18/01/2019
HAHAV sitting volunteers have contributed over 5,0…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.