Dau ddiwrnod pwysig i'ch dyddiadur.

Date Published: 14. 03. 2016

Dyddiad Cyhoeddi: 14.03.2016

Ar nos Wener 8 Gorffennaf, bydd Siop Elusen Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a'r Cylch.  yn cynnal SIOE FFASIWN gan ddefnyddio stoc o'r siop yng Ngwesty'r Conrah, Aberystwyth.  Gan ddechrau am 7.30 yh. Tocynnau yn £10 i gynnwys gwydred o win a chaws. Eisoes mae rhai modelau wedi gwirfoddoli i arddangos y dewisiadau rhagorol a roddwyd o'r neilltu.  Dewch draw gyda'ch ffrindiau ar gyfer y noson arbennig hon.

Rhys Meirion, Aled Wyn Davies (o'r Tri Tenor) Shân Cothi a Bois y Gilfach yn cynnal CYNGERDD MAWREDDOG yng Nghapel Bethel, Aberystwyth ar nos Sadwrn 17 Medi am 7.30 o'r gloch.  Tocynnau yn £10 yr un.  Holl elw'r noson er budd Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a'r Cylch.  Rhagor o fanylion i ddod maes o law.

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.