Ymweliad gan Mark Williams AS

Date Published: 31. 10. 2015

Ar 31ain o Hydref cafodd HAHAV ymwelwyr annisgwyl pan alwodd Mark Williams AS, ynghyd a Norman Lamb AS, llefarydd Iechyd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, AC, y Cynghorydd Sir, Elizabeth Evans, a William Powell AC. Treuliwyd peth amser yn sgwrsio gyda’r gwirfoddolwyr oedd yn y siop ynglŷn â’r ddarpariaeth ac roedd y gwleidyddion yn uchel eu canmoliaeth o’r cynnydd a wnaed mewn byr amser.

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.