Ymweliad gan Mark Williams AS

Date Published: 31. 10. 2015

Ar 31ain o Hydref cafodd HAHAV ymwelwyr annisgwyl pan alwodd Mark Williams AS, ynghyd a Norman Lamb AS, llefarydd Iechyd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, AC, y Cynghorydd Sir, Elizabeth Evans, a William Powell AC. Treuliwyd peth amser yn sgwrsio gyda’r gwirfoddolwyr oedd yn y siop ynglŷn â’r ddarpariaeth ac roedd y gwleidyddion yn uchel eu canmoliaeth o’r cynnydd a wnaed mewn byr amser.

Concert proceeds. W.

17/01/2019
Proceeds of a concert held recently at Llety Park …

A day at the TSB bank. W.

18/01/2019
Representatives of the charity were invited to spe…

TSB do it again. W.

18/01/2019
A Happy New Year message from Emlyn Mainwaring TSB…

HAHAV is 3 years old. W.

18/01/2019
HAHAV sitting volunteers have contributed over 5,0…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.