Ymweliad gan Mark Williams AS

Date Published: 31. 10. 2015

Ar 31ain o Hydref cafodd HAHAV ymwelwyr annisgwyl pan alwodd Mark Williams AS, ynghyd a Norman Lamb AS, llefarydd Iechyd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, AC, y Cynghorydd Sir, Elizabeth Evans, a William Powell AC. Treuliwyd peth amser yn sgwrsio gyda’r gwirfoddolwyr oedd yn y siop ynglŷn â’r ddarpariaeth ac roedd y gwleidyddion yn uchel eu canmoliaeth o’r cynnydd a wnaed mewn byr amser.

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.