Newyddion

Digwyddiadau

Mae HAHAV yn 3 mlwydd oed.

18/01/2019
Dros y tair blynedd diwethaf, mae gwirfoddolwyr wedi cyfrannu dros 5,000 o oriau yn cynnwys 1,600 o ymweliadau gan ddarparu amry…

Mae TSB wedi bod wrthi eto - diolch yn fawr!

18/01/2019
Neges Blwyddyn Newydd Dda gan Emlyn Mainwaring, TSB Aberystwyth ... Codwyd £414.07 i HAHAV yn sgil ein digwyddiad codi arian dro…

Dau ddiwrnod pwysig i'ch dyddiadur.

14/03/2016
Dau ddiwrnod pwysig i'ch dyddiadur – dydd Gwener 8 Gorffennaf a dydd Sadwrn 17 Medi.

Gwasanaeth Cadw Cwmni HAHAV yn ehangu.

29/02/2016
Bellach mae gan HAHAV 24 o wirfoddolwyr sydd wedi derbyn yr hyfforddiant priodol ar gyfer cynnig gwasanaeth Cadw Cwmni i’n cleie…

Parti Nos Calan yn Codi £1,000.

16/02/2016
Yn gynnar ym mis Chwefror cyflwynwyd siec am £1,000

Sêl Aeaf drwy fis Chwefror.

01/02/2016
Mae sêl dillad ac ategolion gaeaf yn ein siop nawr!

Blwyddyn gyntaf HAHAV.

20/01/2016
Wrth fwrw golwg yn ôl dros flwyddyn gyntaf HAHAV, dywedodd y Cadeirydd

Rhodd Artist i HAHAV.

19/01/2016
Yn y cyfnod cyn y Nadolig, cynhaliwyd arddangosfa o waith y

Blwyddyn Newydd Dda!

01/01/2016
Dymunwn Flwyddyn Newydd Dda i'n cleientiaid, gwirfoddolwyr a chyfeillion oll. Yn 2015, daeth HAHAV yn elusen gofrestredig, de…

Gwefan HAHAV yn mynd yn fyw.

19/12/2015
Ar ddydd Iau 17 Rhagfyr fe aeth gwefan HAHAV yn fyw. Mae angen gwefan ar bob elusen er mwyn dweud wrth y byd am y gwaith a wnei…

Carwyn Jones

01/11/2015
Yn ystod Amser Cwestiynau Carwyn Jones yn y Cynulliad ddoe, (Tachwedd 1af), trafodwyd HAHAV pan soniodd William Powell AC am y g…

Ymweliad gan Mark Williams AS

31/10/2015
Ar 31ain o Hydref cafodd HAHAV ymwelwyr annisgwyl pan alwodd Mark Williams AS, ynghyd a Norman Lamb AS, llefarydd Iechyd y Democ…

Glocsio am HAHAV

27/10/2015
Roedd Dyfri a Heddwyn yn awyddus iawn, ac yn gyffrous, i ddefnyddio eu talent newydd o glocsio i godi arian i’w elusen ddewisied…

LLONGYFARCHIADAU John Harries

27/10/2015
Fe gyrhaeddon ni Libourne neithiwr ar ôl seiclo 621 o filltiroedd (1000 km), a chael derbyniad gwresog iawn gan Gill a Sue (gwra…

Congratulations Kristy Dahill

11/07/2015
Llongyfarchiadau a diolch yn fawr! - On July 11th 2015 I completed my first OCR (Obstacle Course Race) for HAHAv. On the day, I …

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.