Siop

Digwyddiadau

Gwirfoddolwyr Hosbis Yn y’r Cartref Aberystwyth a’r Cylch

Y siop 

Rhif 14 Heol y Wig yw canolbwynt holl weithgarwch Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch. Yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer ein gwirfoddolwyr a rhywle i gleifion a gofalwyr taro fewn iddo, mae’r siop eisoes wedi dod yn le poblogaidd yn y gymuned ac yn ffynhonnell bwysig o gyllid ar gyfer y gwasanaeth. Mae ansawdd y rhoddion, creadigrwydd a diwydrwydd y gwirfoddolwyr siop wedi ei gwneud yn hysbys-le gwych ar gyfer y gwasanaeth.

Gallwch helpu drwy ddweud wrth eraill am ein siop a'r gwasanaeth mae'n ei gefnogi, a'u hannog i roi rhai eitemau gwerth chweil i’w gwerthu yno.

Ebost: hahavshop@aol.co.uk

Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau, wedi cyflwyno sieciau.

03/04/2018
Mae Cyfeillion Cartref Gofal Bodlondeb, Penparcau,…

Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah ddydd Sadwrn 24ain 2018.

27/03/2018
Cynrychiolwyd HAHAV yn dda yng Ngwesty'r Conrah dd…

Cyngerdd y Corau.

01/11/2017
Y Tabernacl, Machynlleth - Nos Wener, 3 Tachwedd.

"Hyfrydwch y Cynhaeaf” - Gareth Richards.

30/08/2017
Dewch i fwynhau prynhawn yng nghwmni Gareth Richar…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.