Siop

Digwyddiadau

Y siop 

Rhif 14 Heol y Wig yw canolbwynt holl weithgarwch Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch. Yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer ein gwirfoddolwyr a rhywle i gleifion a gofalwyr taro fewn iddo, mae’r siop eisoes wedi dod yn le poblogaidd yn y gymuned ac yn ffynhonnell bwysig o gyllid ar gyfer y gwasanaeth. Mae ansawdd y rhoddion, creadigrwydd a diwydrwydd y gwirfoddolwyr siop wedi ei gwneud yn hysbys-le gwych ar gyfer y gwasanaeth.

Gallwch helpu drwy ddweud wrth eraill am ein siop a'r gwasanaeth mae'n ei gefnogi, a'u hannog i roi rhai eitemau gwerth chweil i’w gwerthu yno.

Ebost: hahavshop@aol.co.uk

Cyd Gysylltydd Gwasanaeth HAHAV.

25/03/2019
Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i ymuno …

Yng Nghapel y Garn.

05/02/2019
Swyddogion Gofalaeth y Garn yn cyflwyno siec am £8…

Elw cyngerdd.

17/01/2019
Megan Jones Roberts yn cyflwyno elw y gyngerdd a g…

Diwrnod ym manc y TSB.

18/01/2019
Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusen i wario Dydd Gw…

Tel: 01970-612194

Email:  hahavcord@aol.co.uk

Address: 14 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LJ.